"Only with this new mind can we also develop a new heart too, and a new emotional response to the moment. R.Rohr"

...iba s novým myslením môžeme budovať kvalitnejší život a nanovo prežívať prítomný okamih...

Individuálne konzultácie

Čo vám individuálne konzultácie môžu priniesť do života?

  • Niekedy sa stáva, že život zamieša karty tak, že človek akoby sa nevedel nájsť, akoby stratil orientáciu v “známom-neznámom” priestore vlastného života. V takýchto situáciách je vhodné zastaviť sa a nájsť si čas na seba i svoj život, aby človek našiel svoju cestu životom, s ktorou bude stotožnený a spokojný.

Rodinné konzultácie

Ak ste navštívili túto stránku, určite vám záleží na rodinnej pohode a kvalitných vzťahoch vo vašej rodine. “Rodina je to najcennejšie, čo človek v živote má,” tak sa hovorieva. Toto sa zdá byť však niekedy akoby nereálnou túžbou rodín tejto doby. Túžime, snažíme sa a predsa sa to akosi nedarí… Ako to dosiahnuť? Ako vyriešiť problémy, ktoré sa v rodine vyskytujú? Ako správne riešiť konflikty v rodine, či škole?

Hagioterapia

Koľkokrát ste si v živote povedali, že keby ste boli vy tým Adamom, tou Evou v raji nikdy by ste zo stromu neochutnali…? Koľko krát sa vám vlastné boje s pokušením zdali slizké, odporné a nekončiace, akoby k vám prehováral sám had…? Koľko krát ste zažili, že ovocie zakázaného stromu bolo spočiatku sladké, no neskôr zmenilo váš život naruby?