Online diagnostika

Online diagnostika

“Nikdy nie je neskoro byť tým, kým by si byť mohol.” George Eliotová

Charakteristika a použitie online diagnostiky

Slovné spojenie online diagnostika celkom presne nevystihuje to, čo by sme vám radi predstavili. Nejde nám totiž o posúdenie stavu nejakých nemenných osobnostných kritérií – obávané “škatuľkovanie”, či priradenie hodnôt určitým dispozíciám, ktoré sú stabilné v čase. Ide skôr o hĺbkový screening poskytujúci vhľad do nášho bežného fungovania v živote – o snímanie postojov a tendencií správania, ktorých súčasťou sú napríklad naše sebahodnotenie, sebakontrola, sebamotivácia, reakcia na stres, komunikácia a spolupráca s druhými, interpersonálne zručnosti, či rozhodnosť alebo energetická rezerva pre osobný rozvoj a zvládanie zmien. Ide teda o kritériá, ktoré je možné rozvíjať a zdokonaľovať, čoho je aj ponúkaná online diagnostika akýmsi štartovacím prostriedkom.

Táto diagnoistická metóda dovoľuje merať prierezovo (t.j. aktuálny stav), zároveň vyhodnocuje vývojové trendy (prognózy) jednotlivých postojov v časovom horizonte 6 – 12 mesiacov, vrátane sledovania efektivity a dynamiky zmien, pokiaľ boli u jednotlivca či skupiny použité akékoľvek intervencie, nakoľko má vysokú výpovednú hodnotu re-testovania.

Snímanie spomínaných postojov a tendencií správania je realizované CWAT metódou (Colour World Asociation method) využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management od poradenskej spoločnosti Engage Hill. Táto farebno – slovná asociačná metóda – je založená na jednoduchom odpovedaní na podnetové slová výberom 3 preferenčných farieb. Nejde teda o klasické psychologické testy tak, ako ich poznáme tzv. ceruzka/papier, ale o online aplikáciu, ktorej základom sú asociačné podnety a škála ôsmych farebných guličiek. Odpovede sa nedelia na správne a nesprávne, lepšie a horšie, ale len na tie vaše, ktoré tvoria váš preferenčný postojový profil. K jednotlivým podnetovým slovám si vyberáte tri farby, ktoré sa vám k nim hodia a to je všetko. Ostatné už spraví za vás veda skrývajúca sa za touto zdanlivo nenáročnou diagnostickou metódou, vyvíjajúca sa od roku 1981, spájajúca poznatky psychológie, neurovedy, medicíny, štatistiky a informačných technológií. Ak by vás zaujímal proces tvorby diagnostickej metódy, jej reliabilita a validita, či tvorba štatistických noriem, čítajte tu.

Celá predstavená online diagnostika prinášajúca hodnotné a platné vysledky, trvá iba 15 minút a môžete ju realizovať hocikde, kde je prístup k internetu, máte nerušený priestor pre sústredenie sa a chuť niečo o sebe odhaliť.

Ponúkame 2 typy online diagnostiky:

 • MED – myEgo – diagnostic – zameraná na diagnostiku jednotlivcov.
 • TED – teamEgo – diagnostic – zameraná na diagnostiku tímov.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

Výhody online diagnostiky

 • Spoľahlivosť a časová efektivita.
 • Presné odhalenie silných i rozvojových stránok.
 • Definovanie ideálov, motivátorov, stresorov i deštruktorov.
 • Zmeranie schopnosti využívania osobných kompetencií v reálnej praxi.
 • Meria ich aktuálny stav, prognózu i efektivitu zmien, ktoré sú realizované.
 • Komplexná a okamžite dostupná podpora pre osobnostný či tímový rast.

MED – myEgo – diagnostic – sníma postoje a stereotypy spávania  jednotlivca na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 20 oblastí mapovaného správania.

Výstupy:

 • Písomný diagnostický záznam.
 • Diagnosticko – koučovací rozhovor (osobne alebo online) v rozsahu 60 minút.
 • Konkrétne písomné odporúčania pre rozvoj a návrh aktivít zacielených na individuálne rozvojové potreby jednotlivca.

Ukážku výsledkov nájdete tumyEgo.

1. SEBAUVEDOMENIE

 • Sebahodnotenie
 • Kreativita
 • Stres
 • Rozvojový potenciál
2. SEBARIADENIE

 • Sebakontrola
 • Samostatnosť
 • Výdrž
 • Rozvoj
3. SEBAMOTIVÁCIA

 • Energetická rezerva
 • Proaktivita
 • Ambície
 • Motivácia
4. SOCIÁLNE UVEDOMENIE

 • Sociálny status
 • Komunikácia
 • Spolupráca a tímovosť
 • Konformita
5. INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI

 • Leadership
 • Rozhodnosť
 • Plánovitosť
 • Výkonnostná norma

TED – teamEgo – diagnostic – zameraná na diagnostiku tímov (max. 20 členov) sníma postoje a pracovné stereotypy v tíme na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 23 oblastí mapovaného správania.

Výstupy

 • Prezentácia pre členov tímu v rozsahu 120 minút.
 • Prezentácia a koučovací rozhovor v trvaní 60 minút (osobne alebo online) určený pre zadávateľa.
 • Diagnosticko – koučovací rozhovor s jednotlivými členmi tímu (osobne alebo online) v rozsahu 60 minút.
 • Písomná správa s odporúčaniami na rozvoj tímu a jednotlivcov.

Ukážku výsledkov nájdete tuteamEgo.

1. SEBAUVEDOMENIE

 • Kreativita
 • Stres
 • Rozvojový potenciál
 • Integrita & etika
 • Adaptabilita & etika
2. SEBARIADENIE

 • Samostatnosť
 • Výdrž
 • Rozvoj
 • Adaptabilita & správanie
3. SEBAMOTIVÁCIA

 • Proaktivita
 • Motivácia
 • Stimulácia
 • Angažovanosť
 • Spokojnosť
4. SOCIÁLNE UVEDOMENIE

 • Komunikácia
 • Spolupráca a tímovosť
 • Konformita
 • Komunikačná klíma
5. INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI

 • Leadership
 • Rozhodnosť
 • Plánovitosť
 • Výkonnostná norma
 • Riešenie problémov

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

1 + 11 =

Poradenstvo

Manažment HR procesov

Zobraziť
Skryť