Manažment HR procesov

Manažment HR procesov

“Želať si zmenu nič nezmení. Rozhodnúť sa teraz hneď k činu, zmení všetko.”  Nick Vujičič

Ako to všetko chápeme my?

Procesné riadenie je užitočným nástrojom, ktorý pomáha definovať obsahy a ciele jednotlivých činností, zodpovednosť za ich realizáciu a teda aj za výsledok. Pomáha orientovať sa v pracovnom priestore a je akýmsi backroundom, ktorý je v službách cieľom organizácie.

Pri našej práci sme si plne vedomí toho, že nežijeme pre procesy, ale pre výsledky, ktoré chceme dosahovať efektívne, za čo najkratší čas a zároveň príjemne a komfortne.

Dobrý proces podľa nás vychádza z cieľov organizácie, dotýkajúc sa reality života vo firme a tímoch. Je meniteľný, žiada optimalizáciu, ktorá – ak má byť efektívna – sa rodí v dialógu zúčastených strán z praxe.

Radi do tohto dialógu vstúpime s vami v dizajne i optimalizácii vašich HR procesov.

Spôsob spoločnej práce pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • definovanie zúčastnených strán procesu a ich rolí,
 • screening existujúceho procesu a jeho efektivity,
 • realizácia facilitačných stretnutí zúčastnených strán vo vzťahu k vybranému procesu,
 • definícia zmeny a cieľov nového procesu,
 • vypracovanie procesnej mapy – definícia vlastníka procesu, vstupy a výstupy procesu, časové rámce procesu,
 • vypracovanie komunikačnej mapy procesu,
 • vypracovanie interného manuálu/smernice samotného procesu,
 • zaškolenie zúčastnených strán,
 • evaluácia implementácie procesu.

 

Procesné riadenie je užitočným nástrojom, ktorý pomáha definovať obsahy a ciele jednotlivých činností, zodpovednosť za ich realizáciu a teda aj za výsledok. Pomáha orientovať sa v pracovnom priestore a je akýmsi backroundom, ktorý je v službách cieľom organizácie.

Pri našej práci sme si plne vedomí toho, že nežijeme pre procesy, ale pre výsledky, ktoré chceme dosahovať efektívne, za čo najkratší čas a zároveň príjemne a komfortne.

Dobrý proces podľa nás vychádza z cieľov organizácie, dotýkajúc sa reality života vo firme a tímoch. Je meniteľný, žiada optimalizáciu, ktorá – ak má byť efektívna – sa rodí v dialógu zúčastených strán z praxe.

Radi do tohto dialógu vstúpime s vami v dizajne i optimalizácii vašich HR procesov.

Spôsob spoločnej práce pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • definovanie zúčastnených strán procesu a ich rolí,
 • screening existujúceho procesu a jeho efektivity,
 • realizácia facilitačných stretnutí zúčastnených strán vo vzťahu k vybranému procesu,
 • definícia zmeny a cieľov nového procesu,
 • vypracovanie procesnej mapy – definícia vlastníka procesu, vstupy a výstupy procesu, časové rámce procesu,
 • vypracovanie komunikačnej mapy procesu,
 • vypracovanie interného manuálu/smernice samotného procesu,
 • zaškolenie zúčastnených strán,
 • evaluácia implementácie procesu.

 

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

2 + 3 =

Online diagnostika

Tréning a vzdelávanie

Zobraziť
Skryť