1.Cítim sa zo svojej práce emočne vyčerpaný/á
2.Na konci pracovného dna som zničený/á
3.Ked ráno vstanem s tým, že musím čelit novému pracovnému dňu, cítim sa unavený/á
4.Celodenná práca s deťmi ma naozaj zatažuje
5.Cítim sa vyčerpaný/á
6.Som svojou prácou sklamaný/á
7.Mám pocit, že veľmi tvrdo pracujem
8.Priama práca s deťmi je pre mňa príliš stresujúca
9.Cítim, že som na hranici svojich síl
10.Dobre chápem, ako sa cítia moje deti v triede
11.Problémy svojich detí v triede riešim účinne
12.Cítim, že svojou prácou pozitívne ovplyvňujem životy druhých ľudí
13.Ľahko dokážem vytvoriť uvoľnenú atmosféru
14.Po práci s deťmi mám dobrý pocit
15.Urobil/a som v práci kus dobrej roboty
16.Pri práci riešim emocionálne problémy velmi pokojne
17.Cítim, že považujem svoje deti v triede za neosobné objekty
18.Odkedy pracujem, cítim sa menej citlivá voči ľuďom
19.Obávam sa, že ma moja práca emocionálne zaťažuje
20.Nestarám sa skutočne o to, čo sa stane s niektorými deťmi v mojej triede
21.Cítim, že mi niektoré deti v triede pripisujú vinu za svoj problém
22.Ako často Vás napadne, že zmeníte svoju profesiu?

Zobraziť
Skryť