Vízia

Naším poslaním je pomáhať človeku rozvinúť svoj vnútorný potenciál, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.

Hodnoty

V centre našej práce je človek s jeho osobnosťou a potrebami. Pracujeme spolu vo vzájomnom dialógu s aplikovaním odborných poznatkov systemického prístupu. Je pre nás dôležitá užitočnosť a výsledok spolupráce pre klienta.

Princípy práce

V našej práci s klientom aplikujeme poznatky a princípy systemického prístupu stojaceho na dôvere v kompetenciu každého človeka utvárať vlastný život podľa svojich cieľov, ktoré mu pomáhame odhaľovať a napĺňať.

Portfólio služieb

Poradenstvo

 

Tréning a vzdelávanie

 

Koučing

 

Online diagnostika

 

Supervízia

 

Manažment HR procesov

 

Poradenstvo a koučing

Tréningy a workshopy

Online dotazy

Supervízie

Referencie

Poradenstvo

“Profesionálny a zároveň ľudský prístup. Kvalitnou odbornosťou Denisa správne vyberá otázky a reaguje na podnety klienta, aby ho čo najlepšie usmernila v hľadaní harmónie medzi racionálnou a emočnou stránkou osobnosti. Veľmi pekne ďakujem za pomoc.”

– Lukáš –

Koučing

“Do koučingu so Zuzkou som vstupovala, ako človek, ktorý hľadá cestu na riešenie konkrétnych problémov. Som veľmi rada, že sa mi podarilo vlastnými silami nájsť správne cesty, eliminovať tie nesprávne a dosiahnuť ciele, ktoré som si určila. Vyslovujem veľkú a úprimnú vďaku svojmu koučovi, nakoľko som sa výrazne posunula v pred za krátky čas.”

– Andrea Bakošová (riaditeľka, ATEA, s.r.o.) –

Tréning a vzdelávanie

“…v prvom rade sa chcem lektorke Zuzke veľmi poďakovať za zaujímavo vedené školenie… Čo mi dali dni strávené s vami? Okrem iného: nový elán do práce, rady a informácie, možnosť sa zamyslieť v kľude nad sebou a svojím prístupom v práci, zistenie, že veľa sa dá získať len tým, že CHCEM…”

– Angelika Kopčanová (COOP Jednota Prievidza) –

Poradenstvo

“Dlho som sa odhodlávala ísť za psychológom, keďže som sa bála odhaliť niečo zo svojho vnútra. No pani Denisa pôsobila na mňa uvoľňujúcim a pokojným dojmom, takže som tento strach prekonala. Osobne mi pomohla tato metóda našej spolupráce, lebo kladením otázok som si nakoniec v mnohých veciach našla odpovede na moje vlastné otázky. Vždy som od nej odchádzala s pozitívnejším náhľadom na svet.”

– Alena –

Koučing

“Už len možnosť jasne pomenovať problém, ma výrazne posunul pri jeho riešení. Naučil som sa o sebe nové veci, pochopil som, že pri správnom prístupe som oveľa odolnejší ako som si myslel. Veľká vďaka za pomoc.”

– Michal –

Tréning a vzdelávanie

“Tréning bol, aj keď sa jednalo o dobre známu tému Burn out, veľmi novátorsky spracovaný. Bol osviežením všetkého toho, čo poznám, ovládam… Tréning bol prechádzkou cez teóriu, fakty, relaxačné techniky, videá, skupinové aktivity a prácu so samými sebou. Skvelá lektorka, príjemné priestory, primerané pauzy, výborné občerstvenie a celý koncept tréningu.”

– Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo) –

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

8 + 11 =