O nás


Radi by sme sa vám v krátkosti predstavili ako odborníci i ako ľudia, ktorí stoja za Centrom pre tréning a rozvoj a sú na ceste životom rovnako tak, ako vy. Aj my píšeme svoj príbeh, ktorého súčasťou sú vzlety i pády. Jedno však všetci u nás vieme: „Ak chceš poznať svoju minulosť – pozri sa na to, ako si na tom teraz. Ak chceš poznať svoju budúcnosť – pozri sa na to, čo teraz robíš.“ – čínske príslovie. Preto sa snažíme žiť život vedome a brať zaň zodpovednosť svojím aktívnym pričinením. K tomuto pozývame aj našich klientov či už formou poradenstva, koučingu, tréningu alebo vzdelávaním.

Centrum pre tréning a rozvoj založila v roku 2010 Denisa Zlevská, ktorá v ňom pôsobí ako riaditeľka i ako psychologička a koučka. Jej motiváciou bolo pomáhať svojim klientom objaviť a naplno rozvinúť ich vnútorný potenciál a umožniť im žiť život v harmónii so sebou, inými i so svetom. Veľkým medzníkom v jej príbehu bolo stretnutie so systemickým a naratívnym prístupom ku klientovi, ktorého princípy uplatňuje vo svojej práci dodnes.

Od roku 2013 sa na chode organizácie z hľadiska technológií, IT riešení i technicko-materiálneho zabezpečenia podieľa aj Miroslav Zlevský, jej manžel.

Tešíme sa na spoluprácu!

O nás


Radi by sme sa vám v krátkosti predstavili ako odborníci i ako ľudia, ktorí stoja za Centrom pre tréning a rozvoj a sú na ceste životom rovnako tak, ako vy. Aj my píšeme svoj príbeh, ktorého súčasťou sú vzlety i pády. Jedno však všetci u nás vieme: „Ak chceš poznať svoju minulosť – pozri sa na to, ako si na tom teraz. Ak chceš poznať svoju budúcnosť – pozri sa na to, čo teraz robíš.“ – čínske príslovie. Preto sa snažíme žiť život vedome a brať zaň zodpovednosť svojím aktívnym pričinením. K tomuto pozývame aj našich klientov či už formou poradenstva, koučingu, tréningu alebo vzdelávaním.

Centrum pre tréning a rozvoj založila v roku 2010 Denisa Zlevská, ktorá v ňom pôsobí ako riaditeľka i ako psychologička a koučka. Jej motiváciou bolo pomáhať svojim klientom objaviť a naplno rozvinúť ich vnútorný potenciál a umožniť im žiť život v harmónii so sebou, inými i so svetom. Veľkým medzníkom v jej príbehu bolo stretnutie so systemickým a naratívnym prístupom ku klientovi, ktorého princípy uplatňuje vo svojej práci dodnes.

Od roku 2013 sa na chode organizácie z hľadiska technológií, IT riešení i technicko-materiálneho zabezpečenia podieľa aj Miroslav Zlevský, jej manžel. V roku 2016 sa do tímu pridala Zuzana Árvayová, ktorá ho obohacuje svojimi skúsenosťami a vedomosťami na poli poradenstva, koučingu i lektorovania.

Tešíme sa na spoluprácu!

Princípy našej práce – prostriedok dosahovania výsledku

 

Systemický prístup patrí medzi najvýznamnejšie moderné smery prístupu k človeku. Pre bližšie predstavenie uvádzame aspoň v krátkosti jeho základné východiská:

 • systemický prístup kladie dôraz na jedinečný pohľad jednotlivca na svet okolo nás, pričom kooperuje s individuálnym prežívaním vnútorného života klienta,
 • poradca/kouč nie je vzdialeným expertom, ktorý priamo spôsobuje zmenu v živote klienta, ale je skôr podnecovateľom špecifického rozhovoru, v ktorom sa snaží zmenu podporovať,
 • zmeny a riešenia problémov sú nachádzané v aktívnej spolupráci s klientom, nie sú teda odporúčané zvonku, ale sú vytvárané v súlade s cieľmi klienta,
 • zameriava pomáhanie viac na prítomné možnosti, ako na analýzu životnej histórie,
 • sústreďuje sa na riešenie problémov, pričom si nenárokuje vypátranie príčin ich vzniku,
 • vyzdvihuje klientove silné stránky viac, než jeho zlyhania, či neúspechy,
 • podnecuje klienta k samostatnému vytváraniu života a k aktívnej participácii na ňom.

 

Princípy našej práce – prostriedok dosahovania výsledku

 

Systemický prístup patrí medzi najvýznamnejšie moderné smery prístupu k človeku. Pre bližšie predstavenie uvádzame aspoň v krátkosti jeho základné východiská:

 • systemický prístup kladie dôraz na jedinečný pohľad jednotlivca na svet okolo nás, pričom kooperuje s individuálnym prežívaním vnútorného života klienta,
 • poradca/kouč nie je vzdialeným expertom, ktorý priamo spôsobuje zmenu v živote klienta, ale je skôr podnecovateľom špecifického rozhovoru, v ktorom sa snaží zmenu podporovať,
 • zmeny a riešenia problémov sú nachádzané v aktívnej spolupráci s klientom, nie sú teda odporúčané zvonku, ale sú vytvárané v súlade s cieľmi klienta,
 • zameriava pomáhanie viac na prítomné možnosti, ako na analýzu životnej histórie,
 • sústreďuje sa na riešenie problémov, pričom si nenárokuje vypátranie príčin ich vzniku,
 • vyzdvihuje klientove silné stránky viac, než jeho zlyhania, či neúspechy,
 • podnecuje klienta k samostatnému vytváraniu života a k aktívnej participácii na ňom.

 

Naši partneri


Centrum pre tréning a rozvoj spolupracuje pri svojej činnosti s nasledovnými spoločnosťami:

 

Naši partneri


Centrum pre tréning a rozvoj spolupracuje pri svojej činnosti s nasledovnými spoločnosťami:

 

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

1 + 2 =

Portfólio služieb

Poradenstvo

Tréning a vzdelávanie

Online diagnostika

Supervízia

Management HR procesov