Tímový koučing

 

Spoločný výsledok – jednoduchšie a efektívnejšie

Tímový koučing je cestou k riešeniu problémov, ktoré sa premietajú do firemnej kultúry a pracovného výkonu.

Sú nimi napríklad:

 • slabá angažovanosť pracovníkov vo firme,
 • odmietanie zmien, neúspech change manažmentu a zavádzania inovácií,
 • nedostatočná kvalita komunikácie – zatajovanie informácií, ohováranie, šomranie a pod,
 • nedostatok spolupráce a koordinácie tímov, nezdravá suťaživosť,
 • nedôvera v tímoch a voči vedeniu firmy,
 • nejasnosť a nedôvera vo víziu firmy, nežité hodnoty a princípy,
 • fluktuácia a nedostatočný výkon pracovníkov,
 • slabá orientácia na koncového zákazníka a jeho spokojnosť,
 • kritizovanie a neschopnosť nájdenia riešení,
 • neefektívne riešenie konfliktov,
 • nedostatky v rozhodovaní a preberaní zodpovednosti,
 • nedostatočná spätná väzba na jednotlivých úrovniach riadenia,
 • burn out a nerovnomerný výkon v tímoch,
 • formalizované procesné riadenie bez výsledku.

 

Tímový koučing

 

Spoločný výsledok – jednoduchšie a efektívnejšie

Tímový koučing je cestou k riešeniu problémov, ktoré sa premietajú do firemnej kultúry a pracovného výkonu.

Sú nimi napríklad:

 • slabá angažovanosť pracovníkov vo firme,
 • odmietanie zmien, neúspech change manažmentu a zavádzania inovácií,
 • nedostatočná kvalita komunikácie – zatajovanie informácií, ohováranie, šomranie a pod,
 • nedostatok spolupráce a koordinácie tímov, nezdravá suťaživosť,
 • nedôvera v tímoch a voči vedeniu firmy,
 • nejasnosť a nedôvera vo víziu firmy, nežité hodnoty a princípy,
 • fluktuácia a nedostatočný výkon pracovníkov,
 • slabá orientácia na koncového zákazníka a jeho spokojnosť,
 • kritizovanie a neschopnosť nájdenia riešení,
 • neefektívne riešenie konfliktov,
 • nedostatky v rozhodovaní a preberaní zodpovednosti,
 • nedostatočná spätná väzba na jednotlivých úrovniach riadenia,
 • burn out a nerovnomerný výkon v tímoch,
 • formalizované procesné riadenie bez výsledku.

 

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

11 + 15 =

Podmienky vzájomnej spolupráce

Ako spoločne realizujeme zmeny pomocou koučingu? Vo vzájomnom dialógu podnikáme tieto kroky:

 1. krok: presná identifikácia oblastí, v ktorých je potrebné dosiahnuť zmenu a ako zmena bude v realite života vyzerať,
 2. krok: stanovenie cieľov, ktoré chce koučovaný dosiahnuť,
 3. krok: stanovenie kritérií úspešnosti dosiahnutia cieľov,
 4. krok: definovanie stratégie zmeny, hľadanie ciest, ako dosiahnuť cieľ, ako riešenie implementovať do praxe,
 5. krok: vytvorenie akčného plánu, monitorovanie jeho napĺňania i jeho výsledkov.

A to všetko sa deje prostredníctvom aplikácie systemického – na riešenie orientovaného – prístupu ku klientovi, ktorý:

 • pomáha definovať ciele vo vzťahu k preferovanej budúcnosti,
 • kladie dôraz na rozvíjanie riešení a dosahovanie výsledkov,
 • zmeny a riešenia vytvára vo vzájomnom dialógu a aktívnej spolupráci,
 • pomáha spresňovať spôsoby dosiahnutia cieľa, ktoré sú akceptovateľné praxou,
 • sníma a pracuje s existujúcimi zdrojmi, pričom ich podnecuje k rozvoju,
 • nachádza nové spôsoby riešení v jasnom prepojení k žiadúcemu výsledku,
 • všíma si všetky zlepšenia v napredovaní, podporuje ich detailný popis a aktívny prenos do ďalších aplikačných oblastí,
 • pomáha zmeny udržať a tým ich stabilizovať z dlhodobého hľadiska.

Kouč nie je vzdialeným expertom, ktorý priamo zvonku spôsobuje, či inštruuje zmenu v živote klienta, ale je skôr podnecovateľom špecifického rozhovoru, v ktorom sa usiluje podporovať dosiahnutie vytýčenej zmeny, ktorá sa aj jemu stáva cieľom. Ide teda o aktívne pripojenie ku klientovi a participáciu na jeho výsledku.

Garantujeme pritom:

 • orientáciu na výsledok a žiadúcu zmenu,
 • rešpekt k jedinečnosti klienta a úctu k jeho hodnotám,
 • dôvernosť, bezpečie a mlčanlivosť,
 • odbornosť a zodpovedný prístup,
 • úctu k vášmu investovanému času i peniazom.

Tešíme sa na spoluprácu!

Life koučing

Business koučing