Supervízia

Supervízia

„To čo funguje, objavujeme vďaka tomu, čo nefunguje. Kto nikdy neurobil chybu, nikdy nepríde k objavu.“ Samuel Smiles

Supervízia – známa i neznáma

So supervíziou sa obvykle stretneme v sociálnych i psychologických službách, ale aj v súkromnej výrobnej sfére alebo v rezorte služieb zameraných na zákazníka. Supervízia v nás často evokuje nepríjemné pocity spojené s kontrolou, vykazovaním sa, či nadvládou niekoho nad nami. Je tomu tak často z dôvodu nejasne definovanej roly, očakávaní a cieľov, či kvôli nedostatočným kompetenciám, ktoré sú na výkon supervíznej činnosti potrebné. Aby sme zaujali k tejto téme jasný postoj, položíme si pár otázok, vďaka ktorým objasníme naše chápanie supervízie.

Z etymologického hľadiska je pojem supervízia zložený z dvoch latinských slov: super a videre. Príslovka super vyjadruje v latinčine pozíciu alebo miesto nachádzajúce sa hore, navrchu, zhora. Latinské sloveso video, videre označuje činnosti ako vidieť, hľadieť, pozerať sa, dívať sa. Vo všeobecnosti supervízia označuje akýsi nadhľad zhora, pohľad cez – z inej perspektívy než je pohľad toho, kto pozerá na tú istú skutočnosť zo svojho zorného uhla.

Supervíziu vnímame ako odbornú činnosť, pri ktorej supervízor podporuje, vedie a posilňuje jednotlivca, či skupinu k tomu, aby dosiahli určité organizačné, profesionálne a osobné ciele (porov. Havrdová, Hájny, 2008), resp. „supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencií, ktorá vedie k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami a súčasne chráni status profesie alebo profesijnej skupiny“ (Mydlíková, Gabura 2002, s.57).

Supervízor napĺňa súbežne určité role, ktorými sú:

 • poradca poskytujúci podporu, priestor pre ventiláciu neistôt, či zverejnenie omylov, spolu-hľadajúci efektívne riešenia situácií,
 • lektor pomáhajúci supervidovanému učiť sa a získavať nové vedomosti,
 • kouč pomáhajúci supervidovanémiu rozvíjať zručnosti viažúce sa k pracovnému miestu,
 • preventista pôsobiaci v oblasti prevencie syndrómu vyhorenia,
 • manažér so zodpovednosťou tak za činnosť supervidovaného, ako aj voči klientovi
 • konzultant so zodpovednosťou voči organizácii, ktorá za supervíziu platí.

 

So supervíziou sa obvykle stretneme v sociálnych i psychologických službách, ale aj v súkromnej výrobnej sfére alebo v rezorte služieb zameraných na zákazníka. Supervízia v nás často evokuje nepríjemné pocity spojené s kontrolou, vykazovaním sa, či nadvládou niekoho nad nami. Je tomu tak často z dôvodu nejasne definovanej roly, očakávaní a cieľov, či kvôli nedostatočným kompetenciám, ktoré sú na výkon supervíznej činnosti potrebné. Aby sme zaujali k tejto téme jasný postoj, položíme si pár otázok, vďaka ktorým objasníme naše chápanie supervízie.

Z etymologického hľadiska je pojem supervízia zložený z dvoch latinských slov: super a videre. Príslovka super vyjadruje v latinčine pozíciu alebo miesto nachádzajúce sa hore, navrchu, zhora. Latinské sloveso video, videre označuje činnosti ako vidieť, hľadieť, pozerať sa, dívať sa. Vo všeobecnosti supervízia označuje akýsi nadhľad zhora, pohľad cez – z inej perspektívy než je pohľad toho, kto pozerá na tú istú skutočnosť zo svojho zorného uhla.

Supervíziu vnímame ako odbornú činnosť, pri ktorej supervízor podporuje, vedie a posilňuje jednotlivca, či skupinu k tomu, aby dosiahli určité organizačné, profesionálne a osobné ciele (porov. Havrdová, Hájny, 2008), resp. „supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencií, ktorá vedie k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami a súčasne chráni status profesie alebo profesijnej skupiny“ (Mydlíková, Gabura 2002, s.57).

Supervízor napĺňa súbežne určité role, ktorými sú:

 • poradca poskytujúci podporu, priestor pre ventiláciu neistôt, či zverejnenie omylov, spolu-hľadajúci efektívne riešenia situácií,
 • lektor pomáhajúci supervidovanému učiť sa a získavať nové vedomosti,
 • kouč pomáhajúci supervidovanémiu rozvíjať zručnosti viažúce sa k pracovnému miestu,
 • preventista pôsobiaci v oblasti prevencie syndrómu vyhorenia,
 • manažér so zodpovednosťou tak za činnosť supervidovaného, ako aj voči klientovi
 • konzultant so zodpovednosťou voči organizácii, ktorá za supervíziu platí.

 

V čom je supervízia užitočná?

Vyjasnenie roly, poslania a vízie supervidovaného,

ventilácia emócií a ich spracovanie,

riešenie úloh spojených s pracovným výkonom,

optimalizácia metód a procesov práce,

reflexia osobnej praxe a jej optimalizácia,

spracovanie a riešenie konfliktov, či rizikových situácií.

Čo vám supervízia prinesie?

Uvedomenie silných a rozvojových stránok vo vzťahu k profesii,

stanovenie vlastných profesných cieľov i spôsobov ich dosahovania,

spoločné zdolávanie na ceste profesného napredovania,

stanovenie cieľov práce s klientom a metód práce, ktoré k nim vedú,

zdieľanie úspechov i pádov s niekým profesne blízkym,

vedomé vytváranie svojej profesnej identity a pracovného príbehu.

V čom je supervízia užitočná?

Vyjasnenie roly, poslania a vízie supervidovaného,

ventilácia emócií a ich spracovanie,

riešenie úloh spojených s pracovným výkonom,

optimalizácia metód a procesov práce,

reflexia osobnej praxe a jej optimalizácia,

spracovanie a riešenie konfliktov, či rizikových situácií.

 

Čo vám supervízia prinesie?

Uvedomenie silných a rozvojových stránok vo vzťahu k profesii,

stanovenie vlastných profesných cieľov i spôsobov ich dosahovania,

spoločné zdolávanie na ceste profesného napredovania,

stanovenie cieľov práce s klientom a metód práce, ktoré k nim vedú,

zdieľanie úspechov i pádov s niekým profesne blízkym,

vedomé vytváranie svojej profesnej identity a pracovného príbehu.

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

11 + 6 =

Online diagnostika

Tréning a vzdelávanie

Manažment HR procesov