Referencie

testimonial

„Ak máte pocit, že vaša hlava je vaše väzenie a vy neviete, kde ste dali kľuč, tak Deniska vám ho určite pomôže nájsť. Ďakujem za oživenie môjho vnútra.“
– Sisa –
testimonial
„Pre stretnutia s Denisou som sa rozhodla z dôvodu, že som mala problém so zvládaním a prekonávaním strachu v pracovnom, osobnom živote a v medziľudských vzťahoch. Počas stretnutí s Denisou, t. j. počas mojich sanitárnych večerov – ako som ich nazývala, som odpovedaním na jej otázky odkrývala v sebe slobodu, ktorá je vo mne uväznená. Vďaka našim spoločným stretnutiam dokážem prekonávať strach v práci, pristupovať k úlohám, ku kolegom a k rôznym medziľudským situáciám, ktoré mi spôsobujú strach so zastavením sa a uvedomením si, že som schopná túto vec zvládnuť a následne aj konať spôsobom, ktorý je môj, je dobrý a funkčný. Tieto stretnutia mi veľmi pomohli v procese odstraňovania bloku strachu z môjho života. Viem, že som stále na ceste. Avšak ďakujem za tento významný posun. Denise veľmi ďakujem za jej promptnú schopnosť pochopiť moje ťažko čitateľné vnútorné pochody, za jej citlivosť, ľudskosť a profesionalitu zameranú na otvorenie sa a rozhodnutie klienta pre reálnu zmenu v jeho uvažovaní a v rozhodovaní.“
– Jana –

testimonial

„Vlastne ani neviem, čo som očakával, keď som prvý raz prišiel na sedenie k pani Zlevskej. Teda hľadal som pomoc, akúkoľvek, lebo moje psychické rozpoloženie bolo v tej dobe veľmi zlé. Ale nevedel som si predstaviť, že by mi niečo mohlo pomôcť. Myšlienka, že by sa veci mohli zmeniť k lepšiemu, sa vtedy zdala príliš vzdialená a nereálna. Na poradenských sedeniach s pani Zlevskou som nedostal presný návod čo a ako mám robiť, aby veci boli lepšie. Lebo taký návod zrejme neexistuje. Namiesto toho som bol šikovne rôznymi otázkami a úvahami vedený k tomu, aby som si stratégiu boja proti depresii vytvoril sám. A tá stratégia fungovala do tej miery, že dnes mi je oveľa lepšie ako na začiatku. Keď sa na to pozerám spätne, myslím že práve toto som potreboval. Univerzálne“ rady často nefungujú, lebo každý sme iný, každý máme iné ciele a potreby. Nepotreboval som človeka, ktorý mi povie, čo mám robiť. Potreboval som skôr niekoho, kto ma bude počúvať, kto ma bude nútiť prichádzať s vlastnými návrhmi riešení a kto mi na tieto moje návrhy dá nejakú spätnú väzbu. A toto sa pani Zlevskej do značnej miery darilo. Práve preto si myslím, že to fungovalo, a že sa dnes mám lepšie.“
– Andrej –

testimonial

„Čas, ktorý som mohla stráviť na konzultáciách, bol pre mňa obohatením a naštartovaním do ďalšieho života. Naučila som sa pozerať na svoje problémy z rôznych strán a hlavne som si uvedomila, že negatívne skúsenosti sú len určitou časťou môjho života. Okrem nich je vo mne mnoho pozitív, ktoré môžem objavovať a rozvíjať. Otázky a komentáre pani Denisy mi nastavili to správne zrkadlo, vďaka ktorému môžem teraz začať plnohodnotnejšie žiť. Ďakujem za Vašu ochotu, trpezlivosť a rady.“
– Magdaléna –

testimonial

„Pre návštevu psychologickej poradne som sa rozhodovala veľmi dlhý čas. Vždy, keď mi život uštedril dáku „ranu“, vždy som sa nad tým zamyslela. Nikdy som však nenašla odvahu. Až keď sa toho nakopilo toľko, že už vlastné sily nestačili, začala som hľadať pomoc. Nepoznala som žiadneho psychológa a tak som hľadala na webe. Profil pani Denisy ma oslovil natoľko, že som sa rozhodla zavolať jej a dohodnúť si sedenie. Mala som pocit, že toto je tá správna osôbka, ktorá si ma bude vedieť vypočuť s citom a porozumením. Našťastie som sa nemýlila. Napriek tomu, že som pani Denisu nikdy predtým nepoznala, cítila som k nej veľkú dôveru. Dokázala som jej povedať aj to čo ešte nikomu. Videla som na nej ako sa snaží vcítiť do môjho ja, aby úplne prirodzenou cestou nasmerovala moje myslenie tak, aby som svoje problémy vnímala z úplne iného uhla. Už po prvom stretnutí som mala pocit, že začínam nachádzať samu seba. Osobu, ktorá sa pred desiatimi rokmi v kope ťažkých životných situácii stratila a nevedela nájsť cestu späť… Začala som si znova veriť a to je pre mňa dôležité. Pochopila som, že život nie je len o strachu ale aj o radosti. Ďakujem Vám pani Denisa.“
– Zuzana –

testimonial

„Som vám vďačná za každé jedno sedenie s vami, z každého sedenia som odchádzala povzbudená, na každom jednom sedení som nadobudla niečo nové, spoznala niečo zo seba, o tom kto som a čo vlastne chcem. S vašou pomocou prostredníctvom sedení s vami sa mi podarilo realizovať rozhodnutia, na ktorých realizáciu som sa necítila dosť silná. No na sedeniach som nadobúdala určitú vnútornú istotu, pre vykročenie a spracovania vlastného života. Pochopila som že nie som odkázaná na okolnosti a podmienky života, ktoré ma dokázali nejeden krát paralyzovať, vy ste mi pomohli znova vstať. Dostala som u vás na sedeniach presne to, čo som potrebovala. Ďakujem vám za vašu pomocnú ruku, veľa ste mi pomohli.“
– Zuzana –

testimonial

„Veľmi ťažko som sa odhodlala na návštevu psychológa-poradcu. Vedela som istý čas, že potrebujem pomoc a niekoho kto by sa pozrel na moje problémy z vonka. Napriek tomu mi trvalo niekoľko týždňov kým som Denise zavolala. Kamarátka mi dala na ňu kontakt a vrelo odporúčala aby som ju navštívila. Bála som sa zveriť cudzej osobe, veľmi som chcela vyriešiť svoje otázky sama, a ako študentke mi nebolo jedno koľko si zato zaplatím. Moja predstava o psychologičke ako takej bola veľmi nepríjemná – cudzia osoba, ktorá si vypočuje moje žaloby za peniaze, a na konci mi dá otrasne cliché radu… Nakoniec Denisa vyvrátila všetky moje obavy: bola príjemnou spoločnosťou a veľkou pomocou pri hľadaní odpovedí a pri búraní zbytočných zábran. Jej prístup je priateľský a nenútený, a jej spôsob účinný. Nič mi nekázala, ani nemoralizovala zbytočne, dávala mi priestor na hľadanie, na odporovanie, na mlčanie. Dokázala ma doviezť k bodu, aby som ja sama vyslovila zatiaľ nevyslovené a ťažké myšlienky, bremená ktoré som zbytočne nosila všade so sebou, a ukázala mi možnosti a cestu ako ďalej v živote.“
– Julianna –

testimonial

„Profesionálny prístup, priateľskosť a ústretovosť. Už po niekoľkých sedeniach sa mi rozžiaril úsmev na tvári. Jednoznačne odporúčam.“
– Ivana –

testimonial

„Profesionálny a zároveň ľudský prístup. Kvalitnou odbornosťou Denisa správne vyberá otázky a reaguje na podnety klienta, aby ho čo najlepšie usmernila v hľadaní harmónie medzi racionálnou a emočnou stránkou osobnosti. Veľmi pekne ďakujem za pomoc.“
– Lukáš –

testimonial

„Dlho som sa odhodlávala ísť za psychológom, keďže som sa bála odhaliť niečo zo svojho vnútra. No pani Denisa pôsobila na mňa uvoľňujúcim a pokojným dojmom, takže som tento strach prekonala. Osobne mi pomohla tato metóda našej spolupráce, lebo kladením otázok som si nakoniec v mnohých veciach našla odpovede na moje vlastné otázky. Vždy som od nej odchádzala s pozitívnejším náhľadom na svet.“
– Alena –

testimonial

„Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať za naozaj príjemné sedenia. Nenásilnou formou som bola privedená pozrieť sa na svoje problémy z iného uhla pohľadu. Rozhovory sa uberali smermi, ktoré ma nútili zamyslieť sa nad vecami inak ako som to robila doteraz. A napriek tomu, že problémy nezmizli, pretože ani psychológ nemá čarovnú gumu na ich vymazanie, viem sa s nimi už popasovať. A mám z toho nesmiernu radosť 🙂 Rovnako ako z toho, že som zatiaľ mohla sedenia ukončiť s vedomím, že keď budem znovu potrebovať, mám sa na koho obrátiť. Ďakujem, pani Zlevská, za váš nemiznúci úsmev, optimizmus a to správne nakopnutie“ :)“
– Mária –

testimonial

„S pani Zlevskou to boli plodné diskusie, z ktorých som odchádzala s uvedomovaním si svojho lepšieho Ja, s novými ideami na ďalšie zlepšovanie v oblasti záujmu, vyrovnanejšia a vnútorne spokojnejšia. Nedávala hotové riešenia, ale podnecovala ma k aktívnej participácii a zodpovednosti za vlastný úspech. Pre mňa boli konzultácie prínosom, nakoľko ma učili čerpať energiu zo seba samej.“
– Eva –

testimonial

„… až do dnešného dňa mám stále dozvuky z nášho posledného stretnutia s koučkou Zuzkou. Chcem vyjadriť sama za seba jedno veľké ĎAKUJEM. Tých našich 11 stretnutí vo mne zanechalo hlboké zážitky a veľmi pozitívne poznatky, ktoré som aplikovala tak v pracovnom živote ako aj v súkromí.“
– Zlatica –

testimonial

„Do koučingu so Zuzkou som vstupovala, ako človek, ktorý hľadá cestu na riešenie konkrétnych problémov. Som veľmi rada, že sa mi podarilo vlastnými silami nájsť správne cesty, eliminovať tie nesprávne a dosiahnuť ciele, ktoré som si určila. Otázky, ktoré mi boli koučom kladené (najmä tie, ktoré som si sama odmietala zodpovedať), mi otvorili nové horizonty v oblasti sebapoznania, motivácie a progresívnej sebakorekcie. Vyslovujem veľkú a úprimnú vďaku svojmu koučovi, nakoľko som sa výrazne posunula v pred za krátky čas.“
– Andrea Bakošová (riaditeľka, ATEA, s.r.o.) –

testimonial

„Po hodinách koučingu som mala novú energiu a chuť pracovať, dodalo mi to motiváciu hýbať vecami vo svojom živote. Napriek tomu, že som šla do koučingu kvôli pracovným záležitostiam, paradoxne mi to pomohlo omnoho viac v súkromnom živote a v sebapoznaní, za čo pani Árvayovej veľmi ďakujem a plánujem v spolupráci pokračovať, pretože som zistila, že tým získavam veľa voľného času a pritom omnoho viac urobím.“
– Alena Paľová (riaditeľka, ANTRE) –

testimonial

„Zuzanu Árvayovú sme si vybrali pre realizáciu individuálneho koučingu pre skupinu líniových manažérov s cieľom poskytnúť im zodpovedajúcu podporu pri identifikovaní cieľov, manažérskeho štýlu, motivácie a delegovania, tímovej spolupráce podľa individuálnych preferencií a potrieb manažérov. Dôvodom výberu bola jej vynikajúca schopnosť porozumieť našim požiadavkám a zároveň ponúknuť pragmatický koučovací prístup nie s dôrazom na jeho metodiku, ale s dôrazom na ciele, ktoré sme si stanovili. Oceňujeme jej vnímavosť, schopnosť ísť do hĺbky veci a nekĺzať po jej povrchu, čitateľnú otvorenosť a viditeľný súlad medzi tým, čo prezentuje v koučovacom prístupe a jej postojovou orientáciou. Profesionalitu považujeme za samozrejmosť. Prvým výstupom našej spolupráce sú pozitívne reakcie manažérov nad objavenými možnosťami koučingu a ich motivácia naučiť sa ho tiež.“
– Lucia Špinerová (personálna manažérka, COOP Jednota Slovensko) –

testimonial

„Už len možnosť jasne pomenovať problém, ma výrazne posunul pri jeho riešení. Naučil som sa o sebe nové veci, pochopil som, že pri správnom prístupe som oveľa odolnejší ako som si myslel. Veľká vďaka za pomoc.“
– Michal –

testimonial

„Workshop Burn out – syndróm vyhorenia s Denisou Zlevskou splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie „svoje“ voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje „limity“. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.“
– Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION) –

testimonial

„…v prvom rade sa chcem lektorke Zuzke veľmi poďakovať za zaujímavo vedené školenie a hlavne za množstvo užitočných rád a informácií, ktoré mi veľmi uľahčia prácu s ľuďmi. Čo mi dali dni strávené s vami? Okrem iného: nový elán do práce, už spomínané rady a informácie, opäť dni bez stresu, možnosť sa zamyslieť v kľude nad sebou a svojím prístupom v práci, zistenie, že veľa sa dá získať len tým, že CHCEM…a pre mňa nesmierne dôležité – spoznala som človeka príjemného, usmiateho a hlavne ľudského.“
– Angelika Kopčanová (COOP Jednota Prievidza) –

testimonial

„Tréning bol, aj keď sa jednalo a dobre známu tému, veľmi novátorsky spracovaný. Bol osviežením všetkého toho, čo poznám, ovládam… a samozrejme pre nedostatok času nepoužívam v praxi. Tréning bol vedený Denisou Zlevskou, ktorá pozná stres a burn out priamo z prípadov od klientov, a preto bol sprevádzaný mnohými príkladmi z praxe. Prešli sme si praktickým kancelárskym strečingom, ktorý vás v prípade stresu, dokáže trošku upokojiť. Taktiež jednotlivými fázami a tým ako sa zmení naše vlastné správanie v strese. Tiež ako to postihuje spolunažívanie doma, či v pracovnom tíme. Denisa nám podala na stres iný pohľad. Naučila nás, ako prirodzene ho organizmus dokáže prekonať a čo sú zdroje, ktorými sa dostaneme naspäť do osobnej pohody. Kde ich hľadať. Rovnako ako si zlepšiť vlastné fungovanie v strese vďaka nám samým. Tréning bol prechádzkou cez teóriu, fakty, relaxačné techniky, videá, skupinové aktivity a prácu so samými sebou. Skvelá lektorka, príjemné priestory, primerané pauzy, výborné občerstvenie, a celý koncept tréningu.“
– Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo) –

testimonial

„Hagioterapiu by som prirovnala k reflektoru, ktorý bol múdro a šikovne postavený tak, že mi z inej strany posvietil na „notoricky“ známe biblické príbehy a situácie a ja som uvidela konanie postáv v novom svetle. No a to ma podnietilo posvietiť si z inej strany na „notoricky“ známe príbehy a situácie ľudí okolo mňa… a aj tie moje.“
– Anka –

testimonial

„Vo filme Zrkadlo od Andreja Tarkovského, je úvodná scéna liečenia zajakavého študenta, na ktorej konci nám do kamery oznamuje: Ja môžem hovoriť! Tento jednoduchý, no zároveň silný obraz sa mi vynára, keď spätne premýšľam nad časom stráveným na hagioterapii. Hagioterapia bola aj pre mňa cestou, počas ktorej som sa učila nechať svoje zajakavé a pod vplyvom rôznych strachov, či mylných predstáv onemené srdce, prehovoriť. Najskôr prehovoriť v tichu k sebe samej, potom nahlas, v našom „kruhu“ a neskôr ho nechať zaznieť aj v svojom živote a vo vzťahoch. Aby mohlo prehovoriť nahlas a zreteľne a tak obohacovať a pretvárať môj svet a tak aj svet nás všetkých. A bolo/je/bude to veľmi dobré.“
– Veronika –

testimonial

„Hagioterapiu odporúčam, bol to veľmi podnetný priestor na rozmýšľanie o svojom živote z rôznych perspektív a rôznymi formami. Som vďačná za obohatenie skupinou rôznorodosťou pohľadov a možnosťou vidieť, ako oni premýšľajú o svojom živote a hľadajú riešenia rozličných situácií. Teším sa, že zo stretnutí vznikali konkrétne výstupy a úlohy po každom stretnutí, ktoré sme si s priateľom (tiež účastníkom) radi spolu prechádzali a aj takto sa vzájomne spoznávali a pomáhali si v raste. Okrem inšpirácie mi to pomohlo upratať si, na čom chcem v najbližšom období pracovať a akým spôsobom, a teda vybrať si z množstva nápadov, ktoré som mala, to podstatné a robiť malé kroky na ceste osobnostného rastu. Ďakujem!“
– Katka –

testimonial

„Hagio bolo a je pre mňa určitým spôsobom typom Exodu, prechodu zo začarovaného kruhu na novú cestu, na ktorej sa mi otvárajú nové pohľady a možnosti, ako žiť život krajšie a pokojnejšie. Moje očakávania neboli v podstate žiadne, vedela som len jedno, chcem sa posunúť niekam inam, na iné miesto. V tomto smere to určite hagio splnilo, dostala som možnosť nastúpiť na novú cestu a kráčať vpred. Hagio by som určite odporučila aj ďalším ľuďom, je to skúsenosť, ktorá stojí za to, odporučila by som to jednoznačne tým, ktorí sa chcú vo svojom živote posunúť ďalej, ktorí sa neboja skúsiť niečo nové. Hagio je jedna z mála možností, ak nie zatiaľ na Slovensku jediná, kde sa dá prepojiť psychológia so Svätým Písmom bez nejakého vedľajšieho vplyvu či rizika (ako je to v prípade mnohých psychologických metód, ktoré v sebe nesú vplyv východu a okultu). Hagio je niečo, čo začalo a neskončilo, niečo, čo sa začalo rodiť a je potrebné sa o to pomaličky starať, aby z toho vyrástol krásny kvet.”
– Veronika –

testimonial

„Hagioterapiu by som odporučila preto, lebo je to skupinová terapia. Človek sa teda stretne s inými ľudmi, ktorí sa “nehanbia” priznať si, že chcú na niečom vo svojom živote popracovať, niečo uzdraviť, príp. zmeniť alebo len nájsť orientáciu, sebaistotu s z nej plynúcu radosť zo života. Zdieľať sa navzájom o veciach, ktoré obyčajne skrývame pred inými a niekedy aj pred sebou, bolo pre mňa na týchto stretnutiach veľmi obohacujúce a inšpirujúce. Zistila som, že aj iných trápi to, s čím som si dovtedy pripadala byť na svete sama… Okrem toho hagioterapiu odporúčam aj preto, lebo vychádza s príbehov z Biblie – knihy kníh, v ktorej sa podľa mňa nachádzajú všetky modely ľudského správania, vášní, citov a vnútorných i vonkajších bojov. Človek v nich nachádza samého seba a pochopí, ze ľudskosť je jeho základnou charakteristikou. To, že o nej Boh vie, je nesmierne oslobodzujúce. Páči sa mi, že je určená rovnako veriacim ako aj neveriacim. Pre mňa osobne bola hagioterapia veľmi vhodným doplnkom individuálnej psychoterapie.”
– Lucia –

testimonial

„Motiváciou k absolvovaniu terapie pre mňa bola práca s biblickým textom a osobnostný rozvoj človeka. Absolvovanie hagioterapie hodnotím ako výbornú skúsenosť, čo sa týka môjho osobného pohľadu na prácu s biblickým textom v rámci skupiny. Z pohľadu môjho osobnostného rozvoja to hodnotím rovnako ako výbornú skúsenosť, najmä čo sa týka zmeny môjho zaužívaného myslenia. Ďakujem vám veľmi pekne.“
– Ingrid –

testimonial

„Hagioterapia s Deniskou a Jankou bola pre mňa skvelá skúsenosť z troch dôvodov. Po prvé je to sebapoznanie cez biblické motívy. Osobne nie som kresťanka a veriaca v tom zmysle, ako sa to očakáva, keď sa niekto opýta: „Si veriaca?“ Myslím, že hagioterapia môže byť obohacujúca aj pre neveriacich. Stačí mať otvorené srdce a myseľ. Po druhé to bola príjemná a milá skupina ľudí, v ktorej sme sa stretávali. No a po tretie, ale nemenej dôležité, sú skúsenosti a profesionálny terapeutický prístup Denisky, jej chápanie situácií a vedenie skupiny, a hravejší, kreatívny vklad Janky.“
– Martina –