Náš tím

Mgr. et Mgr. Denisa ZlevskáDenisa Zlevská

CEO & Psychológ / Kouč / Lektor / Konzultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

Našim klientom sa venujem ako psychológ formou poradenskej činnosti pre deti, páry a dospelých. Rovnako tak poskytujem koučing pre jednotlivcov a tímy. Lektorsky a kolektorsky pôsobím v témach ako sú manažérske zručnosti, soft skills a témy na pomedzí psychológie a prevencie duševného zdravia. Konzultujem dizajn, redizajn a implementáciu procesného riadenia so zameraním na HR procesy a firemnú kultúru. Poskytujem služby supervízie a rozvoja zručností dialógu zameraného na riešenie.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

Svoje služby a pôsobenie v vzťahu ku klientovi opieram o dve nohy – jednou nich je štúdium psychológie a systemického prístupu ku klientovi, druhou je moje 7 ročné manažérske pôsobenie v malých i veľkých tímoch v oblasti projektového manažmentu. Obe tvoria teóriu i prax, ktorá ma formovala. Od roku 2004 pracujem v priamej poradenskej psychologickej práci s individuálnym (detským, dospelým) i párovým klientom. Spolupracujem aj ako školský psychológ na Základnej škole v Dunajskej Lužnej. V posledných rokoch sa venujem naratívnemu vodcovstvu a storytellingu ako nástroju pre riadenie a rozvoj organizácií. Ako konzultantka som sa podieľala na dizajne a implementácii HR procesov s uplatnením kompetenčného prístupu, či koučingového riadenia vo viacerých organizáciách súkromného aj neziskového sektora. Rovnako tak mám mnohoročné skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie tréningov zameraných na selfdevelopment, leadership a soft skills. Mojou srdcovkou je aj hagioterapia, ktorá spája spiritualitu a psychológiu pre komplexný rozvoj osobnosti. Vyučujem výberové predmety na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity J.A.Komenského v Bratislave – psychológiu náboženstva a systemický a naratívny prístup ku klientovi v psychoterapii.

Dôležité odborné znalosti

 • 2017 Odborný kurz: Spoločná tvorivosť v kontexte systemicko-humanistickej orientácie, lektor James Wilson (OPEN DIALOGUE, UK)
 • 2017 Odborný kurz: Práca s detailnými popismi v terapii zameranej na riešenie, lektor Chris Iveson (BRIEF, UK)
 • 2016 Odborný kurz: Tvorivé postupy zamerané na riešenie: Zázraky v terapii zameranej na riešenie s deťmi a dospievajúcimi, lektor Ben Furman (FIN)
 • 2015 – 2016 Absolvovanie akreditovaného vzdelávania „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“ (vrátane supervízie organizácie, tímov, stálych a nových pracovníkov) v rozsahu 240 hodín, ukončené 2016 zápisom do Zoznamu supervízorov Asociácie sociálnych poradcov a supervízorov
 • 2015 Umenie naratívnych rozhovorov: brúsenie nástrojov, lektorka Jill Freedman (USA)
 • 2015 Autogénny trénig I. – základný stupeň
 • 2014 Koučing a supervízia vedúcich pracovníkov vo firmách, lektorka DI Elisabeth Alder – Würrer (AT)
 • 2013 Supervízia a koučovanie v na riešenie orientovanom štýle „BA“, lektor Peter Sundman (FIN)
 • 2010 – 2014 Dlhodobý 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii – Umění terapie v Košiciach ukončený zápisom v Zozname psychoterapeutov SPS
 • 2010 – 2011 Tréning v krízovej intervencii, 200 hodín, Modrý anjel n.o.

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Svoju silu cítim v orientácii na nájdenie vízie zmenu, ktoré kombinujem s ľudskosťou a empatiou voči človeku. Tieto dve silné stránky dopĺňam svojou kreativitou a neutíchajúcim zvedavým duchom. Túžim vidieť a zažívať fakt, že sa veci „dajú” a byť svedkom premeny situácií bolesti na nádej, radosť a zmysel, kedy sa človek opäť stáva hlavným hrdinom svojho životného príbehu, či príbehu tímu, rodiny.

Moje motto

Keď sa chce, tak sa dá!

Čo ma teší na mojej práci?

Vie ma nadchnúť a motivovať situácia, v ktorej som svedkom toho, ako sa zdanlivo nemožné veci stávajú možnými a ja k tomu môžem pridať svoj diel a tešiť sa z toho. Som nadšená z toho, keď sa veci dávajú do pohybu, tvoria a inovujú a tým naberajú novú kvalitu znásobenú zmyslom, pre ktorý sa veci samotné vlastne dejú. Energiu mi dodáva spolupráca a spoločný dialóg, ktoré sú mojimi hlavnými nástrojmi práce.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Rada sa túlam po horách, zbieram bylinky a varím z nich voňavé čaje. Doma chováme s mojím manželom 8 papagájov, ktoré nám nedajú spať a keď už je toho „spevu” dosť, radi si obujeme túlavé topánky a vydáme sa na cesty po Európe. Zabávam sa a aktívne relaxujem pri bedmintone a na bicykli.

Kontakt na mňa

E-mail: denisa.zlevska@ctar.sk
Telefón: +421 911 913 824
Skype: denisa.adamkovicova

Konzultačný priestor

Moje CV

Ing. Zuzana ÁrvayováZuzana Árvayová

Kouč / Lektor / Poradca / Konzultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

Mám rada ľudí, ktorí idú za svojím snom, sú kreatívni, spolupracujúci, nabití energiou pre dobrú vec. A takých som našla v Centre pre tréning a rozvoj, kde pôsobím ako lektor a kolektor v oblasti manažérskych zručností, soft skills a tém work-life balance. Špecializujem sa na prípravu a realizáciu programov zameraných na development, leadership a koučingové riadenie. Konzultujem dizajn, optimalizáciu a implementáciu do praxe HR procesov. Poskytujem služby supervízie pre tímy a jednotlivcov rozvojom zručností dialógu zameraného na riešenie. Klientom tiež poskytujem služby formou online diagnostiky a poradenstva.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

Rôznorodé pracovné skúsenosti a 22 ročná manažérska prax v oblasti vzdelávania dospelých sú východiskom pre realizáciu mnou poskytovaných služieb. 17 rokov pôsobím ako tréner manažérskych zručností, change managementu, soft skills a  od roku 2011 pracujem ako kouč v priamom dialógu s jednotlivcom a tímom. Mám skúsenosti s projektovým manažmentom, od nápadu, dizajnu, realizáciu až po evaluáciu. Navrhujem a podieľam sa na projektoch, ktoré sú aplikované do firemných systémov, sú merateľné a zhodnotiteľné. Pôsobím ako  assessor v  programoch Assessment/Development Centre. Do práce s klientom prinášam rešpekt a pochopenie, cit pre prácu s potenciálom účastníka, bezpečnú a zároveň tvorivú atmosféru, porozumenie biznisu i životu.

Dôležité odborné znalosti:

 • 2016 – doposiaľ Solutions focus brief therapy – Komplexný výcvik v poradenstve a terapii zameranej na riešenie, 550 hodín, Dalet, Olomouc, pod ktorých supervíziou sa aktuálne vzdelávam i pracujem
 • 2015 Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise, lektor: Karel Balcar
 • 2014 Konflikty, nálady vo vzťahoch, lektori: Ivan a Marianne Verny
 • 2012 – 2013 Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, lektori: Ivan Valkovič, Vladimír Hambálek, Zuzana Zimová
 • 2011 Supervízne a koučovacie modely v praxi, lektori: Ivan Valkovič, Vladimír Hambálek
 • 2008 – 2010 Jednoodborová psychológia, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Zanietenosť pre vec, zacielenosť a zvedavosť, ruka v ruke s ľudskosťou a zmyslom pre humor.

Moje motto

Začni a dejú sa zázraky! alebo Ak chceš pohnúť s druhými, pohni sám so sebou!

Čo ma teší na mojej práci?

Ľudia. Mám rada ľudí, ich príbehy ma fascinujú, inšpirujú, sú pre mňa hnacím motorom. Som nadšená, keď ľudia aj mojím pričinením zistia, čo je pre nich v ich živote hodnotné a cenné, začnú sa cítiť  kompetentní, že svoj život môžu (z)meniť k lepšiemu. Mávam zimomriavky, keď na začiatku  stretnutí, workshopov,  je to o hneve na celý svet, na tých druhých, ktorí veci kazia a na konci sa lúčime s úsmevom na tvári, odhodlaní dokázať veľké veci, s presvedčením nie ONI ale JA môžem. Rada objavujem podobenstvá medzi biznisom a ľudským životom. Robí mi radosť, keď s ľuďmi, s ktorými pracujem, vytvoríme väčšiu kvalitu úspechu.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Milujem svoju rodinu, cením si zázemie, ktoré mi vytvára. Som mama dvoch dospelých detí a stará mama dvoch vnúčat a všetok svoj voľný čas venujem im. Rada varím a pečiem, no radšej mám ten pocit, keď sa nad tanierom zalizujú. Rada  sa vozím v aute, ktoré šoféruje môj muž a ja môžem obzerať naše krásne Slovensko a byť v jeho spoločnosti. Páči sa mi vylihovať v lete v lehátku s knihou v ruke alebo len tak a kochať sa pohľadom na moju kvitnúcu záhradku a voňať čerstvo pokosenú trávu. Celý život sa venujem  športu a momentálne relaxujem s jógou.

Kontakt na mňa
E-mail: zuzana.arvayova@ctar.sk
Telefón: +421 915 973 145
Skype: zuzana.arvayova4

Konzultačný priestor

Moje CV

Ing. Miroslav ZlevskýMiroslav Zlevský

IT Solution Architect/Consultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

V rámci centra sa starám o všetko, čo súvisí s IT prostredím – od spravovania webu až po technologický návrh vychádzajúci z nápadov nášho tímu.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

V IT svete sa pohybujem od roku 2006. Za toto obdobie som si prešiel od juniorských pozícií cez pozície zamerané na softvérovú architektúru, ale aj prípravu ponúk pre technologické riešenia, až po pozície vedienia tímov. Každé obdobie prinieslo zaujímavé skúsenosti a rovnako tak luďí. Každá etapa ma formovala a ja som tiež v nej zanechal svoju stopu. Toto všetko mi umožňuje pozrieť sa na svet IT z rôznych uhlov a chápať súvislosti v širšom uhle pohľadu.

Dôležité odborné znalosti

 • Pre vývoj: C#, ASP.NET, MS SQL, .NET
 • Pre správu a organizovanie vývoja: Team Foundation Server, JIRA, Scrum
 • Pre osobnostný rozvoj a riadenie tímov: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí (S. Covey)

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Precíznosť, vytrvalosť a zmysel pre humor.

Moje motto

Nič nie je stratené, keď je odhodlanie a viera!

Čo ma teší na mojej práci?

Pracovať s novými technológiami, aplikovať získané poznatky a vidieť ako hodnotné IT riešenia pomáhajú ľudom viac žiť to podstatné namiesto strácania času s nepodstatnými činnosťami.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Doma chováme s mojou manželkou niekoľko papagájov. Po práci rád relaxujem v záhrade, čítam knihy o dejinách, fyzike a matematike alebo staviam papierové modely hradov. Spoločne s manželkou cestujeme po blízkej aj vzdialenej Európe.

Kontakt na mňa
E-mail: miroslav.zlevsky@ctar.sk
Telefón: +421 904 964 911