Náš tím

Mgr. et Mgr. Denisa ZlevskáDenisa Zlevská

CEO & Psychológ / Kouč / Lektor / Konzultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

Našim klientom sa venujem ako psychológ formou poradenskej a terapeutickej činnosti určenej deťom, párom i dospelým klientom. Rovnako tak poskytujem koučing pre jednotlivcov a tímy. Lektorsky a kolektorsky pôsobím v témach ako sú manažérske zručnosti, soft skills, rozvoj dialógu zameraného na riešenie a v témach na pomedzí prevencie duševného zdravia i pracovnej psychológie. Špecificky sa venujem problematike syndrómu vyhorenia a stres-manažmentu. Konzultujem dizajn, redizajn a implementáciu HR procesov so zameraním na zdravú firemnú kultúru a talent manažment. Pracujem individuálne i s tímami pomocou metodiky StrengthsFinder 2.0. Poskytujem služby supervízie a rozvoja zručností dialógu zameraného na riešenie.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

Svoje služby a pôsobenie vo vzťahu ku klientovi opieram o dve nohy – jednou nich je štúdium psychológie a systemického prístupu ku klientovi, druhou je moje viac ako 10 ročné manažérske pôsobenie v malých i stredne veľkých tímoch. Obe tvoria teóriu i prax, ktorá ma formovala. Od roku 2004 pracujem v priamej poradenskej psychologickej práci s individuálnym (detským, dospelým) i párovým klientom. Od roku 2015 pôsobím aj ako školský psychológ na základnej škole kde sa poradensky venujem deťom, rodičom i učiteľom. Ako konzultantka v oblasti pracovnej psychológie som sa podieľala na dizajne a implementácii HR procesov s uplatnením kompetenčného prístupu, či koučingového riadenia vo viacerých organizáciách súkromného aj neziskového sektora. Rovnako tak mám mnohoročné skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie tréningov zameraných na selfdevelopment, leadership a soft skills. Mojou srdcovkou je aj hagioterapia, ktorá spája spiritualitu a psychológiu pre komplexný rozvoj osobnosti. Vyučujem výberové predmety na Filozofickej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave – psychológiu náboženstva a systemický a naratívny prístup ku klientovi v psychoterapii.

Dôležité odborné znalosti

 • 2018 Odborný kurz: Naratívní setkávní – čtyři témata, lektorka Chana Rachel Frumin (Izrael)
 • 2018 Európska konferencia spoločnosti European Brief Therapy Association (Sofia, Bulharsko)
 • 2018 Odborný kurz: Zpátky na cestě – Práca s traumou, lektorka Sabine Vermeire (Holandsko)
 • 2017 Odborný kurz: Spoločná tvorivosť v kontexte systemicko-humanistickej orientácie, lektor James Wilson (OPEN DIALOGUE, UK)
 • 2017 Odborný kurz: Práca s detailnými popismi v terapii zameranej na riešenie, lektor Chris Iveson (BRIEF, UK)
 • 2016 Odborný kurz: Tvorivé postupy zamerané na riešenie: Zázraky v terapii zameranej na riešenie s deťmi a dospievajúcimi, lektor Ben Furman (FIN)
 • 2015 – 2016 Absolvovanie akreditovaného vzdelávania „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“ (vrátane supervízie organizácie, tímov, stálych a nových pracovníkov) v rozsahu 240 hodín, ukončené 2016 zápisom do Zoznamu supervízorov Asociácie sociálnych poradcov a supervízorov
 • 2015 Umenie naratívnych rozhovorov: brúsenie nástrojov, lektorka Jill Freedman (USA)
 • 2015 Odborný kurz: Narrative Therapy – Čo robí naratívny prístup odlišným?, lektorka Chana Rachel Frumin (Izrael)
 • 2015 Autogénny trénig I. – základný stupeň
 • 2014 Odborný kurz: Koučing a supervízia vedúcich pracovníkov vo firmách, lektorka DI Elisabeth Alder – Würrer (AT)
 • 2014 Odborný kurz: Využití chybějícího, ale implicitně přítomného při práci s efekty traumatu, lektor Hugh Fox (UK)
 • 2013 Supervízia a koučovanie v na riešenie orientovanom štýle „BA“, lektor Peter Sundman (FIN)
 • 2013 Odborný kurz: Zotavení identit a vztahu uvízlých v trápení užitím narativních a systemických nástroju, lektorka Lucy Gattone (USA)
 • 2012 Odborný kurz: Umenie naratívnych rozhovorov, lektorka Jill Freedman (USA)
 • 2011 Absolvovanie 3. Medzinárodnej systemickej konferencie: Systémy předokladu a systemická praxe – Teorie a myšlení odpovídajíci praxe (Praha)
 • 2010 – 2014 Dlhodobý 800 hodinový psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii – Umění terapie v Košiciach ukončený zápisom v Zozname psychoterapeutov SPS
 • 2010 – 2011 Tréning v krízovej intervencii, 200 hodín, Modrý anjel n.o.

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Svoju silu cítim v orientácii na nájdenie vízie i krokov zmeny, ktoré kombinujem s ľudskosťou a empatiou voči človeku. Tieto dve silné stránky dopĺňam svojou kreativitou a neutíchajúcim zvedavým duchom. Túžim vidieť a zažívať fakt, že sa veci „dajú” a byť svedkom premeny situácií bolesti na nádej, radosť a zmysel, kedy sa človek opäť stáva hlavným hrdinom svojho životného príbehu, či príbehu tímu, rodiny.

Moje motto

Keď sa chce, tak sa dá!

Čo ma teší na mojej práci?

Vie ma nadchnúť a motivovať situácia, v ktorej som svedkom toho, ako sa zdanlivo nemožné veci stávajú možnými a ja k tomu môžem pridať svoj diel a tešiť sa z toho. Som nadšená z toho, keď sa veci dávajú do pohybu, tvoria a inovujú a tým naberajú novú kvalitu znásobenú zmyslom, pre ktorý sa veci samotné vlastne dejú. Energiu mi dodáva spolupráca a spoločný dialóg, ktoré sú mojimi hlavnými nástrojmi práce.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Rada sa túlam po horách, zbieram bylinky a varím z nich voňavé čaje. Doma chováme s mojím manželom papagáje, ktoré nám nedajú spať a keď už je toho „spevu” dosť, radi si obujeme túlavé topánky a vydáme sa na cesty po Európe. Zabávam sa a aktívne relaxujem pri bedmintone a na bicykli.

Kontakt na mňa

E-mail: denisa.zlevska@ctar.sk
Telefón: +421 911 913 824
Skype: denisa.adamkovicova

Konzultačný priestor

Moje CV

Ing. Zuzana ÁrvayováZuzana Árvayová

Kouč / Lektor / Poradca / Konzultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

S našimi klientmi spoluvytváram riešenia, skrze dialóg, ktorý je zameraný na riešenia. Mojou úlohou je previesť klientov – jednotlivcov, páry, rodiny, procesom osobnej premeny. Okrem poradenstva pôsobím aj ako lektor a kolektor v oblasti manažérskych zručností, soft skills a tém work-life balance. Špecializujem sa na prípravu a realizáciu programov zameraných na development, leadership a koučingové riadenie. Koučujem jednotlivcov a tímy so zameraním na rozvoj zručností dialógu zameraného na riešenie. Do práce s klientom prinášam rešpekt a pochopenie, cit pre prácu s potenciálom účastníka, bezpečnú a zároveň tvorivú atmosféru.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

So zmenou pracujem 20 rokov a moje pôsobenie ma posilnilo ľudsky a odborne. Praktické skúsenosti opieram o svoje kontinuálne vzdelávanie a prax v poradenstve, koučingu i vzdelávaní dospelých v rôznych štátnych, súkromných a neziskových organizáciách. Mám niekoľkoročné skúsenosti s projektovým manažmentom, od nápadu, dizajnu, realizáciu až po evaluáciu. Navrhujem a podieľam sa na projektoch, ktoré sú aplikované do firemných systémov, sú merateľné a zhodnotiteľné. Pôsobím ako assessor v programoch Assessment/Development Centre.

Dôležité odborné znalosti:

 • 2018 Odborný kurz: Užitočné pomáhajúce rozhovory zamerané na riešenie, lektor Peter Szabó (Švajčiarsko)
 • 2018 Odborný kurz: Zpátky na cestě – Práca s traumatizovanými deťmi, lektorka Sabine Vermeire (Holandsko)
 • 2017 Odborný kurz: Ericksonovská hypnoterapia pri práci so psychosomatikou, lektor Rob McNeilly (Austrália)
 • 2016 – doposiaľ Akreditované vzdelávanie: Solutions focus brief therapy – Komplexný výcvik v poradenstve a terapii zameranej na riešenie, 550 hodín, Dalet, Olomouc, pod ktorých supervíziou sa aktuálne vzdelávam i pracujem
 • 2015 Odborný kurz: Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise, lektor: Karel Balcar (Česká republika)
 • 2014 Odborný kurz: Konflikty, nálady vo vzťahoch, lektori: Ivan a Marianne Verny (Nemecko)
 • 2012 – 2013 Absolvovanie akreditovaného vzdelávania: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, lektori: Ivan Valkovič, Vladimír Hambálek, Zuzana Zimová (Slovenko)
 • 2011 Odborný kurz: Supervízne a koučovacie modely v praxi, lektori: Ivan Valkovič, Vladimír Hambálek (Slovenko)
 • 2011 – 2013 Špeciálny tréning koučov – na riešenie orientovaný prístup, 120 hodín, lektor: Vladimír Tuka (Česká republika)
 • 2008 – 2010 Jednoodborová psychológia, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Zanietenosť pre vec, ktorá je podporená zmyslom, zacielenosť pre dotiahnutie vecí do konca a obyčajná ľudská zvedavosť k príbehom človeka. To všetko ruka v ruke s úprimným srdcom a zmyslom pre humor.

Moje motto

Začni a dejú sa zázraky! alebo Ak chceš pohnúť s druhými, pohni sám so sebou!

Čo ma teší na mojej práci?

Mám rada ľudí, ich príbehy ma fascinujú, inšpirujú, sú pre mňa hnacím motorom. Som dojatá, keď ľudia aj mojím pričinením zistia, že certifikát na život držia vo vlastných rukách. Keď si uvedomia, čo je pre nich v ich živote hodnotné a cenné a začnú sa cítiť kompetentní, že svoj život môžu (z)meniť k lepšiemu. Mávam zimomriavky, keď zmeny sa udejú na prvom spoločnom stretnutí. Keď na začiatku je niekedy menej nádeje a viac bezmocnosti, či hnevu na celý svet, či tých druhých, a na konci sa lúčime s úsmevom na tvári, odhodlaní dokázať veľké veci s presvedčením, nie ONI ale JA môžem. Rada objavujem podobenstvá medzi biznisom a ľudským životom. Robí mi radosť, keď s ľuďmi, s ktorými pracujem, vytvoríme väčšiu kvalitu úspechu.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Milujem svoju rodinu, cením si zázemie, ktoré mi vytvára. Som mama dvoch dospelých detí a stará mama dvoch vnúčat a všetok svoj voľný čas venujem im. Rada varím a pečiem, no nedám dopustiť na lehátko v mojej kvitnúcej záhrade. Tam vylihujem držiac v jednej ruke knihu a v druhej šálku voňavej kávy. Celý život sa venujem športu a momentálne relaxujem s jogou.

Kontakt na mňa
E-mail: zuzana.arvayova@ctar.sk
Telefón: +421 915 973 145
Skype: zuzana.arvayova4

Konzultačný priestor

Moje CV

Ing. Miroslav ZlevskýMiroslav Zlevský

IT Solution Architect/Consultant

Moje pôsobenie v Centre pre tréning a rozvoj

V rámci centra sa starám o všetko, čo súvisí s IT prostredím – od spravovania webu až po technologický návrh vychádzajúci z nápadov nášho tímu.

Niečo o mojich pracovných skúsenostiach

V IT svete sa pohybujem od roku 2006. Za toto obdobie som si prešiel od juniorských pozícií cez pozície zamerané na softvérovú architektúru, ale aj prípravu ponúk pre technologické riešenia, až po pozície vedienia tímov. Každé obdobie prinieslo zaujímavé skúsenosti a rovnako tak luďí. Každá etapa ma formovala a ja som tiež v nej zanechal svoju stopu. Toto všetko mi umožňuje pozrieť sa na svet IT z rôznych uhlov a chápať súvislosti v širšom uhle pohľadu.

Dôležité odborné znalosti

 • Pre vývoj: C#, ASP.NET, MS SQL, .NET
 • Pre správu a organizovanie vývoja: Team Foundation Server, JIRA, Scrum
 • Pre osobnostný rozvoj a riadenie tímov: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí (S. Covey)

Moje tri silné stránky, ktoré uplatňujem v práci

Precíznosť, vytrvalosť a zmysel pre humor.

Moje motto

Nič nie je stratené, keď je odhodlanie a viera!

Čo ma teší na mojej práci?

Pracovať s novými technológiami, aplikovať získané poznatky a vidieť ako hodnotné IT riešenia pomáhajú ľudom viac žiť to podstatné namiesto strácania času s nepodstatnými činnosťami.

Čím žijem, keď nie som v práci?

Doma chováme s mojou manželkou niekoľko papagájov. Po práci rád relaxujem v záhrade, čítam knihy o dejinách, fyzike a matematike alebo staviam papierové modely hradov. Spoločne s manželkou cestujeme po blízkej aj vzdialenej Európe.

Kontakt na mňa
E-mail: miroslav.zlevsky@ctar.sk
Telefón: +421 904 964 911

Zobraziť
Skryť