Ten deň je krásny! Tvoja blúzka je pekná! Ten účes ti pristane! Som rada, že si vyjadril svoj názor. Vy ste ale gentleman!“ Komplimenty, ocenenie, pochvala, spätná väzba. Slová, ktoré patria medzi tie viac používané, počúvané, žiadané. Poznajú ich deti, dospelí, mladí, starí, nadriadení, podriadení, ženy, muži. Čím to je? Aký je náš dôvod, prečo sú časté v našej komunikácii? Ich účinok je naozaj širokospektrálny, tak ako účinok najlepšieho lieku. Asi preto, že majú rôznu formu a rozmanitosť. A keď píšem, že majú účinok lieku, ich nedostatok pociťujeme práve v situáciách, keď je nám ťažko.

Čím sú komplimenty, alebo inak pochvala, také vzácne? Čím sú prínosné pre darcu a čím pre obdarovaného? Naozaj, tieto slová nie sú žiadna sranda. Umožňujú nám otvoriť komunikáciu, dostať do dialógu viac pozitívnych emócií, priviesť k zamysleniu, rozvíjať našu všímavosť. Dovolím si preto povedať, že ich použitie je existenčnou záležitosťou. Sú potravou a pohladením pre dušu, výživou pre náš rast a rozvoj. Prispievajú k upevňovaniu sebavedomia prijímateľa, vytvárajú dobrý pocit poskytovateľovi, robia vzťah kvalitnejším, rozvíjajú potenciál prijímateľa i jeho najlepšie stránky. Komplimenty alebo aj ocenenie, sýtia našu základnú ľudskú potrebu – potrebu ocenenia. Je to dar, ktorý dávame a dostávame.

Kedy a komu ste naposledy dali kompliment, či pochvalu? Kedy naposledy ste využili túto možnosť, niekoho pochváliť? Možno si poviete, nebolo za čo. Kto hľadá, nájde. Ako teda postupovať? Udeliť niekomu pochvalu či kompliment, znamená všimnúť si, čo stojí za pochvalu. Veď, čo sa deje, keď pochválime dieťa? Čo sa stane, keď pochválime partnera, kolegu v práci? Pochvala je o fixácii. Ten, kto ju dostáva, s našou pomocou upevňuje chválené správanie, vynaložené úsilie, podaný výkon. Nami vyslovená pochvala podnecuje odvahu, vieru, sebaistotu prijímateľa, zopakovať to, čo si možno ani on sám nevšimol, neuvedomil. S komplimentami, či spätnou väzbou je to ako keď prídeme z dovolenky a doma si potom s partnerom sadneme, otvoríme víno a spolu prezeráme fotky, spomíname, čo pekné sme spolu prežili, ako sme sa cítili, ako sme to zvládli, a tak v rozhovore fixujeme to pozitívne, to príjemné. Ak chválime, zvyšujeme pravdepodobnosť, že aj my budeme ocenení či pochválení druhými. A teda mi napadá provokačná otázka. Kedy a od koho ste naposledy dostali, počuli pochvalné slová? Aké to bolo?

Hovorí sa, že pochvala je dar od druhého a za dar sa sluší poďakovať. Ak dieťa poďakuje za pochvalu, či kompliment, je to skvelá pochvala pre rodiča, že sa ju dieťa naučilo prijať. A tu sa mi naskytuje otázka. Chválime my, rodičia, svoje deti? A čo vo vzťahoch? Kedy naposledy ste vy počuli pochvalu od svojho partnera? Ak v partnerskom vzťahu užívame pozitívnu spätnú väzbu, dobíjame emočný účet nášho vzťahu. Máte na vašom emočnom účte nabité? Ste v kredite? Za čo dnes môžete pochváliť svojho partnera a zvýšiť kredit na emočnom účte vášho vzťahu? A kedy naposledy ste počuli pochvalu od kolegu, šéfa? Čo vám to prinieslo? Čo to prinieslo kolegovi, šéfovi? Ak človek počuje pochvalu, robí to, za čo je chválený, nastáva motivácia k opakovanému správaniu.

Vieme však tieto dary využívať najlepším spôsobom? Pretože chváliť osobu má iné následky než pochváliť konkrétne správanie, ktoré na človeku oceňujeme či úsilie, ktoré človek musel vynaložiť, aby dosiahol to, čo dosiahol.

Porovnajme si to na príklade. Aké je pre Vás počuť vetu: „Ty si šikovný!“? Takýto kompliment je stále lepší ako žiadny, avšak hodnotíme osobu a môžeme prispieť k posilňovaniu viery tohto človeka, že jeho úspech je závislý od charakteristík, schopností, ktoré dostal. A tak dobre mieneným komplimentom, môžeme prispieť my, ktorí ho vyslovíme, k odmietaniu nových výziev, náročnejších úloh, ktoré tento človek má zvládnuť, pretože má obavu, či jeho schopnosti sú dostatočné, v tomto prípade, či bude dosť šikovný.

Iný, oveľa efektívnejší, model je, ak pochválime úsilie človeka: „Ďakujem, vidím, že riad je umytý. Premýšľam nad tým, že si sa musel snažiť.“ Ak pochválime snahu človeka, posilňujeme jeho vieru v to, že jeho kvality, schopnosti, môže úsilím, vlastnou snahou rozvíjať a že úspech je výsledkom vynaloženého úsilia a oddanosti pre vec.

Mali ste snáď niekedy pocit, že ste až príliš vychválení, uznávaní, prudko milovaní? V živote zisťujeme, že s dávkami pohladenia je to ako s peniazmi. Nikdy ich nemáme dosť. Byť majstrom v udeľovaní komplimentov a pochvaly znamená všimnúť si, uznať a tak podnietiť v ľuďoch vieru, že ak chcú, môžu aj zdanlivo nemožné.

Autorka: Zuzana Árvayová

Autorka: Zuzana Árvayová

 
V Centre pre tréning a rozvoj pôsobí ako poradkyňa a koučka. Pracuje s klientmi, ktorí prežívajú osobné, partnerské a manželské krízy. Hľadá s nimi riešenia a podporuje ich v objavovaní vlastných zdrojov i drobných úspechov, ktoré sú cenné pre adaptáciu sa na novú situáciu života.

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

12 + 9 =

Zobraziť
Skryť