Straty a nálezy nášho myslenia

Je zaujímavé uvedomiť si, koľko predpokladov, presvedčení, predsudkov, generalizácií, má každý z nás. Prezentujeme ich, zastávame si ich a riadime sa nimi. Máme dokonca pocit, že tieto rôzne osobné predpoklady sú všeobecne platné pravdy, normy života, ktoré by mal zastávať predsa každý. Často si pritom vôbec neuvedomujeme odkiaľ sa nabrali, akým spôsobom ovplyvňujú náš život, vzťahy, naplnenie plánov a snov, či dosiahnutie toho, po čom najviac túžime. Správame sa a žijeme podľa nich, neustále ich posilňujeme svojím správaním a veríme v ich večnú platnosť.

Spomeňme zopár „právd“ nášho myslenia:

Mladým sa vôbec nechce robiť.

Mladší muž nemôže byť dobrým manželom staršej ženy.

Nemám na vedúcu pozíciu.

Nemám sebavedomie ísť za šéfom a vybaviť si…

Sama nemôžem podnikať, nemám dosť skúseností.

Nie som dobrá mama, keď…

Popri deťoch sa nedá…

Nedokážem žiť sama, bez partnera.

Keď riskuješ, spáliš sa.

Keď chváliš, ľudia spyšnejú.

Keď ja nezačnem, nikto to neurobí.

Starať sa o seba, nájsť si na seba čas je egoistické.

Život je zmena.

Konflikt je nebezpečná vec.

Musím byť aktívny, inak si ostatní budú myslieť, že …

Len vysoká škola zaručí dobrý život.

Iba ak budem mať túto robotu, budem uznávaný.

Mentálne modely a ich sila

Mentálne modely sú naším vlastným vnútorným premýšľaním o tom, ako to všetko okolo nás funguje. Používame ich ako pravdy, fakty, riadime nimi naše životné rozhodnutia. Zatiaľ čo sú to len naše vytvorené, či získané názory z minulosti. Málokto sa nad týmito „pravdami“ zamýšľa a overuje ich platnosť, či efektivitu. Len zriedkavo vnímame, aké sú ich dôsledky na nás samých, na naše vzťahy, na náš život.

Kde sa vlastne naše predpoklady, presvedčenia, predsudky – vzali?

Nadobudli sme ich v kontextoch, v ktorých sme žili, žijeme. Sú to naše osobné interpretácie skúseností, obáv, zlyhaní, obrazov, fantázií, tzv. „dobrých dôvodov“. Prebrali sme ich od ľudí, ktorým sme verili, veríme – často viac, ako sebe.

Čo pomáha a čo škodí

Mnohé naše mentálne modely nám pomáhajú žiť, rozhodovať sa, riadiť život. Bez nich nevieme vo svete existovať. Vďaka nim rozumieme sebe, svetu, vzťahom i tomu, čo sa deje okolo nás.

Niektoré z nich však už nemusia byť dávno pravdivé, či ešte stále platné. Napriek tomu nás ovplyvňujú a my ich automaticky používame – bez revízie ich vplyvu. Nevšímame si pritom, že často komplikujú situáciu, v ktorej sa nachádzame – zveličujú, nafukujú, prehliadajú, podceňujú. Niektoré myšlienky sú zbrklé, unáhlené, hodnotiace, nedomyslené, čiernobiele, mnohé majú v sebe slovíčka – vždy, nikdy, každý, všetci, nikto, sú tzv. „musy a busy“ (musím, mal by som).

Predpoklady sú našimi pevnými hradbami, ktoré nás „ochraňujú“ – ale len do istého momentu!

Vtedy si začneme uvedomovať, že vytvorený „val predpokladov“ je tak silný, že my zostávame za ním a so svojím životom, či sebou samým nič nerobíme. Stáva sa z nás obeť vlastného myslenia, ktorá si nevytvára okolnosti, ktoré by vyhovovali jej samej a okoliu. Kedysi pomáhajúce presvedčenia sa razom menia na limitujúce a stávajú sa prekážkou, či bariérou. Dostávame sa do zajatia vlastnej pravdy, ktorá nám bráni dosiahnuť to, po čom tak veľmi túžime – mať dobrý vzťah s dieťaťom, partnerom, šéfom, žiť sama spokojná a šťastná, podnikať, robiť prácu, ktorá by ma napĺňala, mať stabilný tím, zodpovedného zamestnanca a pod.

Ak si dávate otázku ako z toho von – urobte si revíziu „právd vášho života“.

Ponúkame pár užitočných otázok:

Akým predpokladom veríte bezvýhradne?

Čo považujete za objektívne dané? Čo sa musí?

Aké predpoklady ste získali z minulosti, a ktoré ste si sami vytvorili?

Ktoré predpoklady sa vám stále oplatí sa udržovať a ktoré je potrebné pozmeniť?

Poznáte vplyv predpokladov na váš život? Dokázali by ste, podrobiť ich skúmaniu?

Je dobré ak naše predpoklady reflektujeme a uvedomujeme si, že sú to len naše názory na všetko okolo nás. Nabúrať ich pevnosť, znamená dostať ich do vedomia a pracovať s nimi. Potom budeme vedieť posúdiť, či tieto vytvorené názory meniť, opúšťať alebo časť z nich si ponechať, možno ešte viac posilniť, či len ich rešpektovať a učiť sa slobode voči nim.

Držíme vám palce! A ak by ste s revíziou potrebovali pomôcť, či skúmať vaše predpoklady vo dvojici, neváhajte nás kontaktovať.

Autorka: Zuzana Árvayová

Autorka: Zuzana Árvayová

Pôsobí ako lektorka v oblasti vzdelavania dospelých, ktorej ležia na srdci dobré vzťahy v partnerstvách i rodinách.

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

6 + 15 =

Zobraziť
Skryť