V tomto blogu by som vás chcela pozvať k zamysleniu nad tým, aké úžasné výhody má vďačnosť pre naše životy i naše vzťahy. Zároveň mám veľkú túžbu zapáliť vás pre aktívne prežívanie vďačnosti, aby ste si mohli užiť jej benefity v osobnom živote či živote s vašimi deťmi. Vychádzajúc zo záverov psychologických výskumov vám ponúknem aj pár praktických tipov ako vďačnosť rozvíjať.

Čo je to vďačnosť a ako sa v nás rodí?

Vďačnosť je naša odpoveď na správanie, či udalosti, ktoré nám boli dopriate často bez nášho pričinenia, z niekoho veľkorysosti. Je akousi zázračnou silou, vďaka ktorej môžeme vnímať dobro okolo nás a vyjadrovať ho.

Vďačnosť je zároveň aj stimul či motivátor rovnakého správania, ktoré nám bolo preukázané. Chceme sa odvďačiť, rozmnožiť dobro, ktoré nám bolo preukázane. Ak prežívame a teda máme dôvod, aby sa zrodila vďačnosť, potom je viac než isté to, že chceme konať skutky, ktoré ju budú šíriť ďalej.

Vďačnosť nás učí všímať si dobro a vyjadrovať emóciu vďačnosti naprieč situáciám a času. Naopak, nevďačnosť je považovaná za slabosť. Nevďačná osoba často paradoxne reaguje na láskavosť druhých ľudí s rozhorčením, podráždenosťou alebo ľahostajnosťou.

Pestovať vďačnosť – ale prečo?

Vďačnosť je užitočné pestovať nielen z morálneho a charakterového hľadiska – ako cnosť, ale aj kvôli tomu ako pozitívne ovplyvňuje prežívanie životnej spokojnosti – osobnej pohody. Vďační ľudia sú totiž schopní byť vďační aj za jednoduché radosti a potešenia bežného každodenného života. Je to spôsobené tým, že ich mozog je naučený vnímať pozitívne aspekty života, ktoré nás reálne obklopujú. My ich totiž často nevidíme, nie kvôli ich neexistencii, ale kvôli tomu, že na im nevenujeme vedomú pozornosť. Svoje myslenie máme vytrénované skôr na nebezpečenstvo, nedostatok, chyby, či negatívne správanie. Tak potom vnímame veci okolo nás a taký sa nám zdá byť život. Dovolím si povedať, že je to jeho redukcia a sami sa okrádame o prítomné dobro. No nie je to škoda?

Tip na aktivitu s deťmi

Vytvorte si každodenný rituál, kedy si budete hovoriť tri veci, za ktoré ste v ten deň vďační. Robte to pravidelne a zaujímajte sa o dobré príbehy prežitého dňa. V nich sú často ukryté túžby, úspechy i úsmevné príhody.

Vďačnosť ako cesta k psychickej odolnosti

Vďačnosť nás disponuje lepšie vzdorovať zlým náladám zameraním pozornosti na pozitívne aspekty života. Učí nás mentalite dostatku, ktorá nám umožňuje aktívne pristupovať k životu, teda konať na základe vnímaných možností. Vďační ľudia majú vyššiu mieru sebadisciplíny a sú schopnejší dosahovať vytýčené ciele, lebo sa vnímajú ako tí, ktorí to dokážu. To sa deje na základe toho, že jasne vedia koľko toho už dokázali, koľko im v tom pomohli ľudia okolo nich a sú za to vďační.

Vďační ľudia obvykle používajú aktívnejšie a efektívnejšie stratégie zvládania záťažových situácií. Vďačnosť je sama o sebe totiž účinný mechanizmus zvládania stresových udalostí. Pozitívni ľudia majú tendenciu pozerať sa na svet ako na príjemné miesto – zameriavajú sa na pozitívne aspekty života. Toto pozitívne vnímanie sveta následne vedie k väčšej ochote aktívne riešiť problémy.

Tip na aktivitu s deťmi

Naše doterajšie rozprávanie o vďačnosti môže predstavovať život akoby len z pozitívnej stránky. Opak je však pravdou. Aj prekážky, či ťažšie časy patria k životu. Vďaka nim predsa nadobúdame skúsenosti a rastieme. Zdieľajte vedome s deťmi to, vďaka čomu prekonali ťažšie situácie, čo konkrétne urobili, kto im pomohol alebo čo, čo sa vďaka nim naučili. Hľadajme zrnká úspechu, ktoré tieto situácie v sebe ukrývajú a môžeme byť za ne vďační.

Vďačnosť a vzťahy

Vďačnosť nám pomáha udržovať kvalitnejšie medziľudské vzťahy, pretože nám pripomína podporu našich blízkych a tým nás núti nazerať na tieto osoby zhovievavejšie a láskavejšie. Vďační ľudia sú viac naklonení odpusteniu, ak ich niekto nahnevá alebo im ublíži. Vyjadrovanie vďačnosti stimuluje prosociálne správanie v budúcnosti.

Vďační ľudia sú menej materialistickí. Uviedli o sebe, že sú viac štedrí a ochotní rozdeliť sa s ich vlastníctvom i osobnými vecami. Sú menej závistliví k materiálnemu majetku druhých ľudí. Nie sú príliš presvedčení o myšlienke, že materiálne bohatstvo je spojené s úspešným životom, a že materiálne bohatstvo prináša šťastie.

Tip na aktivitu s deťmi

Urobte si zoznam dobrých vecí, ktoré iní pre vás urobili alebo vám pomohli urobiť. Následne si urobte ďalší zoznam nápadov, ktoré by ste mohli realizovať voči druhým. Od jednoduchého pozdravu s úsmevom, ktorý venujete každému koho cez deň stretnete až po pomoc babke s nákupom, či zapojenie sa do dobrovoľníckej činnosti. Príbehy realizácie dobra potom zdieľajte medzi sebou.

Záver

Som veľmi vďačná, že som mohla napísať tento blog pre vás. Verím, že vás bude motivovať všímať si dobro a aktívne vyjadrovať vďačnosť. Želám vám, aby sa vám dobro, ktoré preukážete mnohonásobne oplatilo na duši i vo vašich vzťahoch a atmosfére v rodinách.

Autorka: Denisa Zlevská

Autorka: Denisa Zlevská

 
Je psychologička a psychoterapeutka zaoberajúca sa medziľudskými vzťahmi a osobnostným rozvojom. Poskytuje poradenstvo pre je individuálnych klientov a páry. Venuje sa téme syndrómu vyhorenia. Spolupracuje v rámci projektu vyhorenie.sk formou odbornej pomoci. Založila a riadi Centrum pre tréning a rozvoj, ktorého cieľom je pomáhať rozvíjať vnútorný potenciál človeka, umožniť mu realizovať dôležité zmeny a prežívať život naplno v harmónii so sebou i vo vzťahoch.

Kontaktujte nás!

Zavolajte na +421 911 913 824, napíšte nám na info@ctar.sk alebo vyplňte nasledovný formulár a my vás budeme kontaktovať.

2 + 14 =